Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wykaz spraw

Architektura i budownictwo
Udostępnianie do wglądu dokumentacji budowlanej stanowiącej zasób archiwalny oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów budowy Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby Wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a Prawo Budowlane Wydawanie dzienników budowy/rozbiórki Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu/i Występowanie do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Zgłoszenia budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1 Zgłoszenia budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych których wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Zgłoszenia zamiaru budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 19a Zgłoszenia zamiaru budowy/przebudowy lub wykonania robót budowlanych Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Środowisko, rolnictwo i geologia
Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej, geologicznej złoża kopaliny Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Zgoda na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o lasach Zatwierdzenie statutu spółki wodnej w drodze decyzji Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 1 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny Wydawanie decyzji dla osób fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia rzecz spółki Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja pól elektromagnetycznych nie wymaga pozwolenia Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja gazów i pyłów nie wymaga pozwolenia Propagowanie działań proekologicznych i edukacja młodzieży oraz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa i leśnictwa Nadzór nad administrowaniem łowiectwem Decyzja uchylająca sprzeczne z prawem lub statutem uchwały organów spółki Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Transport drogowy, diagnostyka pojazdów, nauka jazdy
Zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie Dokonanie aktualizacji pojazdów w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie: przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób Dokonanie aktualizacji pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie: przewozu osób samochodem osobowym | przewozu osób pojazdem samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Wydanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych Wydawanie uprawnień instruktora nauki jazdy Wydanie wtórnika licencji / wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie: przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie Wydanie wtórnika zezwolenia / wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.