Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno

Nazwa sprawy:

Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno (logo Powiatu)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących użycia znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
 • przekazać elektronicznie – wysłać na adres: promocja@powiat-gniezno.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 43.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis
  z innego właściwego rejestru
 • wizualizacja graficzna przedstawiająca sposób użycia znaku, w formie plików poglądowych JPG lub PDF, zapisana na nośniku cyfrowym
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy
  (w przypadku reprezentowania przez osobę inną niż ujawniona w odpowiednim rejestrze)

Opłaty:

W przypadku użycia logo Powiatu Gniezno na potrzeby Powiatu Gnieźnieńskiego i / lub do celów niekomercyjnych opłaty nie pobiera się.

W przypadku zamiaru użycia znaków do celów komercyjnych, prawo używania znaków przyznawane jest odpłatnie, a forma i warunki odpłatności ustalane są indywidualnie w umowie licencyjnej.

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno lub odmowa udzielenia zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

Udzielenie zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno ze zm.

Dodatkowe informacje:

Znakom towarowym graficznym identyfikującym Powiat Gniezno, których właścicielem jest Powiat Gnieźnieński, decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 października 2013 roku udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262829 i Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262830. Mogą one być używane dla klas towarowych: reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (klasa: 35), nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna (klasa: 41), badania oraz usługi, - naukowe oraz techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (klasa 42). Są prawnie chronione i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaków zawartych w regulaminie używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakami prawnie chronionymi.

 

Prawo do używania znaku bez występowania o zgodę i bez zawarcia umowy licencyjnej przysługuje następującym podmiotom:

 • organom Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • urzędowi Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 • jednostkom organizacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • służbom, inspekcjom i strażom Powiatu Gnieźnieńskiego.

Podmiotom innym, niż wyżej wymienione, prawo do używania znaku jest przyznawane na ich wniosek,
po uzyskaniu zgody Powiatu Gnieźnieńskiego i na podstawie umowy licencyjnej zawartej zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2017.776 t. j.).

 

W przypadku przyznania organizacji pozarządowej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.):

 • organizacji pozarządowej automatycznie zostaje udzielona zgoda na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno,
 • z organizacją pozarządową nie zawiera się umowy licencyjnej, a zapisy dotyczące udzielenia licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno zawiera się w umowie dotacji.

 

W przypadku wydarzenia, imprezy, itp., w ramach której Powiat Gnieźnieński występuje w charakterze sponsora,
a z organizatorem wydarzenia, imprezy, itp., zawiera się umowę sponsoringu, ww. zapisy dot. przyznania organizacji pozarządowej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, stosuje się odpowiednio.

KategoriaZnaki promocyjne powiatu i patronaty
WydziałZnaki promocyjne powiatu i patronaty
powrót do kategorii
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.