Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dokumenty Strategiczne Powiatu

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030, a także opiera swoją działalność na różnorodnych strategiach sektorowych. Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku i obejmowała pięcioletni okres realizacji: od 2000 do 2005 roku włącznie. Z kolei w dniu 30 czerwca 2005r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005r. - Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, który stanowił rozwinięcie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i zawierał propozycje działań do realizacji. W latach 2014-2021 sukcesywnie wdrażane były zapisy Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego. Realizacja wszystkich ww. dokumentów była corocznie raportowana podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, a określone w nich cele i założenia zostały w większości przypadków osiągnięte.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu, w dniu 23 czerwca 2022 r., została zatwierdzona przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030. Po przeprowadzeniu szeregu analiz oraz konsultacji, w najnowszym dokumencie strategicznym Powiatu wyznaczono trzy główne cele rozwojowe, obejmujące wymiar społeczno-ekologiczny, gospodarczy oraz instytucjonalny. W ramach każdego z nich wskazano szczegółowo priorytety i działania. Wśród kluczowych obszarów ujętych w dokumencie można wskazać m. in.: edukację (zarówno w wymiarze „miękkim”, jak i „twardym” - infrastrukturalnym), ochronę środowiska i ekologię, opiekę zdrowotną, wzmocnienie integracji przestrzennej powiatu (budowę i remonty dróg), promocję przedsiębiorczości. Uwagę zwrócono również na poprawę dostępności oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w instytucjach powiatu, zarówno w aspekcie lokalowym, jak i świadczenia palety e-usług. Uwzględniono ponadto działania w zakresie rozwoju oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej. Co ważne, strategia jest spójna z aktualnymi dokumentami krajowymi i regionalnymi na lata 2020+, dzięki czemu może stanowić podstawę ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie planowanych do realizacji zadań.

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030
Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego
 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027
 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gnieźnieńskiego
 
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego
 
ArchiwumProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021
 
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2021
 
Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021
 
Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych 2008-2020
 
Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2013-2020
 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020
 
Powiatowy Program Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2020
 
Strategia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020
Załącznik do Uchwały nr XXXIX/239 /2017 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2017 r.
 
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2000-2005 
 
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013 
 
Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013 
 
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011-2014 „Bezpieczny Powiat”
 
Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015
 
Powiatowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 
Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim 
 
Strategia rozwoju pomocy społecznej Powiatu Gnieźnieńskiego – Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2005-2012
 
Strategia rozwoju pomocy społecznej Powiatu Gnieźnieńskiego – Powiatowy program działań na rzecz dziecka i rodziny 2006-2012 
 
Program rewitalizacji obszarów powojskowych przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008-2013
 
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2018 "Bezpieczny Powiat"
 
Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018"

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.