Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego

Nazwa sprawy:

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

  • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
  • przekazać elektronicznie – wysłać na adres: promocja@powiat-gniezno.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 426 17 68.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
  • program i / lub regulamin przedsięwzięcia oraz inne materiały obrazujące realizację przedsięwzięcia

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego lub odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego.

Termin składania wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

Przyznanie określonemu przedsięwzięciu patronatu Starosty Gnieźnieńskiego jest równoznaczne z udzieleniem jego organizatorowi zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, zgodnie z Regulaminem używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, przyjętym uchwałą nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku
z późniejszymi zmianami, w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, co stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego następuje w terminie 14 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego ze zm.

Dodatkowe informacje:

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnieniem honorowym, które służy podkreśleniu rangi przedsięwzięcia realizowanego na terenie powiatu lub poza jego terenem, które przyczynia się do promocji powiatu gnieźnieńskiego, integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych, naukowych, gospodarczych i innych, korzystnych dla powiatu i jego mieszkańców.

Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego nie obejmuje się przedsięwzięć czysto komercyjnych oraz budzących wątpliwości co do zachowania zasad etyki. Fakt przyznania patronatu nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, ani też osobistego udziału Starosty Gnieźnieńskiego w przedsięwzięciu. Objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego może być uzasadnieniem do ubiegania się przez organizatora
o wsparcie finansowe. Decyzja o wsparciu finansowym przedsięwzięcia objętego patronatem może być podjęta przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyłącznie w sytuacji dostępności środków na ten cel w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego stanowi zobowiązanie organizatora do dostarczenia krótkiej relacji tekstowej i fotograficznej z przebiegu przedsięwzięcia na adres: promocja@powiat-gniezno.pl w terminie 7 dni od jego zakończenia celem zamieszczenia na stronach internetowych/portalach społecznościowych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Objęcie patronatem Starosty Gnieźnieńskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów, zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz
w innych publikatorach. Organizator jest zobowiązany również do umieszczenia logo Powiatu na materiałach informacyjno-promocyjnych, tj. plakatach, ulotkach, zaproszeniach, itp. oraz do poinformowania uczestników przedsięwzięcia o posiadanym patronacie. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat Starosty Gnieźnieńskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu znaków promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego automatycznie obejmuje się przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otrzymanej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego dotacji na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.), a informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego oraz wynikających
z tego faktu praw i obowiązków zawiera się w umowie dotacji.

KategoriaZnaki promocyjne powiatu i patronaty
WydziałZnaki promocyjne powiatu i patronaty
powrót do kategorii
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.