Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydawanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich i szczątków ludzkich (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok)

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich i szczątków ludzkich (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich albo szczątków ludzkich

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.34 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 24 lub drogą e-mail: obywatelski@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie pozwolenia
 • odpis skrócony aktu zgonu albo inny urzędowy dokument stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu takich chorób zakaźnych jak: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (w przypadku tych chorób pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu)
 • dokument potwierdzający kremację (jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na sprowadzenie szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok) wraz
  z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula
 • zgoda od zarządcy cmentarza na pochowanie zwłok albo szczątków ludzkich

 

Jeżeli w wnioskiem występuje (tzn. podpisuje wniosek) pełnomocnik, czyli inna osoba niż wskazana w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (np. przedsiębiorca prowadzący zakład pogrzebowy, pracownik zakładu pogrzebowego, adwokat) dodatkowo należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gniezna, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno o numerze: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 (tytuł wpłaty: opłata skarbowa od pełnomocnictwa), chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu wnioskodawcy

Opłaty:

Brak opłat (za wyjątkiem ewentualnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich albo szczątków ludzkich, albo wydanie decyzji o odmowie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok ludzkich albo szczątków ludzkich.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku (wszczęcia postępowania).

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku
  o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017.912 t.j.)
 • § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń
  i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007.249.1866)

Dodatkowe informacje:

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki albo szczątki mają zostać pochowane.

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia może wystąpić osoba uprawniona do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, tj. w szczególności:

 • małżonek,
 • krewni zstępni (np. dzieci, wnuki),
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  (np. rodzeństwo, najbliższe kuzynostwo),
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (rodzice, dzieci
  i rodzeństwo współmałżonka).

Wniosek oraz niezbędne do wydania decyzji dokumenty mogą zostać przesłane faksem albo w postaci skanów pocztą e-mail, co − ze względu na charakter sprawy
− stanowić będzie dostateczną przesłankę do wszczęcia postępowania w sprawie z urzędu.

KategoriaInne
WydziałWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie będzie nieczynne w dniu 2 maja 2024 r.  w zamian za pracę w dniu 25 maja (tj. sobota) 2024 r.

Za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.