Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych

Lp. Tytuł konkursu/temat Okres realizacji Kwota dotacji Data ogłoszenia konkursu Data ostatecznego przyjmowania ofert Decyzja Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
91

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 pn. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

Treść ogłoszenia

Klauzula RODO

Formularz oferty zadania 2024

Formularz sprawozdania 2024

Aktualizacja kosztorysu 2024

Aktualizacja harmonogramu 2024

01.01.2024 - 31.12.2024
60.000,00 zł 
20.12.2023
11.01.2024
Uchwała nr 1947/2024 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18.01.2024 r.
90

Ogłoszenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej pn.Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2023-2025.

Treść ogłoszenia

01.01.2023-31.12.2025 3.525.203 zł 15.12.2022 09.01.2023  
89

Ogłoszenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2023 pn. Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej

Treść ogłoszenia

Klauzula RODO

Formularz oferty zadania 2023

Formularz sprawozdania 2023

Aktualizacja kosztorysu 2023

Aktualizacja harmonogramu 2023

od 01.01.2023 do 31.12.2023 50.000 zł 15.12.2022 09.01.2023

Uchwała nr 1574/2023 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.01.2023r.

88

Ogłoszenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2022 pn. Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej

Treść ogłoszenia

Klauzula RODO

Formularz oferty zadania 2022

Formularz sprawozdania 2022

od 01.01.2022 do 31.12.2022 50.000 zł 17.12.2021 10.01.2022

Uchwała nr 1236/2022 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26.01.2022 r.

87

Ogłoszenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2021 pn. Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej

Treść ogłoszenia

RODO

Formularz oferty realizacji zadania

Formularz sprawozdania

od 01.01.2021 do 31.12.2021 50.000 zł 28.12.2020 21.01.2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 884/2021

86

Ogłoszenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2020 pn. Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej

Treść ogłoszenia

od 01.01.2020 do 31.12.2020 50.000 zł 28.11.2019 30.12.2019  
85

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego
w zakresie prowadzenia i utrzymania Kolei Wąskotorowej w roku 2019
Na podstawie Uchwały nr  232/2019
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z
dnia  18 czerwca 2019roku w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie prowadzenia i utrzymania Kolei Wąskotorowej w roku 2019
ogłasza się z dniem 19 czerwca 2019 roku otwartykonkurs ofert.

Treść ogłoszenia

22.07.2019-31.12.2019r. 160000 zł 19.06.2019r. 10.07.2019r.  
84

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/n pn. „Programy profilaktyki zdrowia” w zakresie profilaktyki nowotworowej w 2019 roku
Treść ogłoszenia
HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r.

5.000 zł

17.04.2019r.

15.05.2019r. do godz. 15.30.

 
83

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Treść ogłoszenia

Załączniki do pobrania:

wzór oferty,

oświadczenie o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno prawnych,

wzoru oświadczenie wolontariusza

wzór aktualizacji kosztorysu 2019

wzór aktualizacji harmonogramu 2019

wzór sprawozdanie 2019

przykładowa instrukcja opisu faktury lub rachunku do rozliczenia

oświadczenie o numerze rachunku bankowego itp

22.03.2019-31.12.2019  22 000,00 zł 25.01.2019 21.02.2019 do godz. 15.30 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 160/2019
82

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Treść ogłoszenia otwartego konkursu

Załączniki do pobrania:

wzór oferty,

oświadczenie o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno prawnych,

oświadczenie o numerze rachunku bankowego itp

wzoru oświadczenie wolontariusza

wzór aktualizacji kosztorysu 2019

wzór aktualizacji harmonogramu 2019

wzór sprawozdanie 2019

przykładowa instrukcja opisu faktury lub rachunku do rozliczenia

Zadanie nr 1
od 15.03.2019 do 31.12.2019

 

Zadania 2-4

od 01.01.2019 do 31.12.2019
380 000,00 zł 11.01.2019 04.02.2019 godz. 15:30

Uchwała
nr 155/2019
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 13 marca
2019 roku

Uchwała
nr 156/2019

Uchwała
nr 157/2019

Uchwała
nr 158/2019

81 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania p.n. „Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży  w 2019 roku” od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r 10 000,00 zł 19 grudnia 2018 r. 14 styczeń 2019 r. Uchwała nr 81/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.12.2018 r.
80

Otwarty konkurs na realizację

zadania publicznego w roku 2019 pn.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

Od 01.01.2019 

do 31.12.2019

50.000 zł 16.11.2018 14.12.2018 Uchwała nr 80/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.12.2018
79

Otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego w roku 2019 pn. Poznajemy swoją małą ojczyznę

Od 15.03.2019

do 15.11.2019

3.000 zł 16.11.2018 14.12.2018 Uchwała nr 79/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.12.2018
78

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Ogłoszenie konkursu sport - sierpień 2018

wzór_aktualiacja harmonogramu 2018

wzór_aktualizacja kosztorysu 2018

wzór_oferta 2018

wzór_sprawozdanie 2018

Zadanie 1
od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
21 500,00 zł 10.08.2018r.

31.08.2018r. do godziny 15:30

 
77

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - Organizacja XI Zjazdu Gnieźnieńskiego

Treść ogłoszenia

21-23 września 2018r.

 

40.000 zł

 

18.05.2018r.

 

11 czerwca 2018r. do godz. 14.00

 

Uchwała nr 1429/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20.06.2018r.
 
76

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu
Gnieźnieńskiego nr II/3/n pn. ,,Programy profilaktyki zdrowia'' w 2018 roku
oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

 

Załącznik

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. 8 000 zł 18.04.2018r. 10 maja 2018r. godz. 15:30 Uchwała nr 1386/2018 Zarządu Powiatu Gnieznieńskiego z dnia 16 maja 2018 r.
75

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

ogłoszenie konkurs 2018

wzór_aktualiacja
harmonogramu 2018


wzór_aktualizacja
kosztorysu 2018


wzór_oferta 2018

wzór_sprawozdanie 2018

od 18 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 306 000,00 zł 9.04.2018r. 30.04.2018r. do godziny 15:30

Liga 2018

Organizacja

Szkolenie

SZS 2018

74

Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Treść ogłoszenia

od 21 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 10 000,00 zł 6 kwietnia 2018 r. 27 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30 Uchwała nr 1382/2018 ZARZĄDU POWIATU GNIEZNIEŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.
73

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. 10.000 zł 08.02.2018r. 06.03.2018r. do godz. 15:30 Uchwała nr 1335 / 2018 Zarządu Powiatu Gnieznieńskiego z dnia 14.03.2018 r.
72 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym w 2018 roku

- Treść ogłoszenia

- wzór aktualiacja harmonogramu 2018.doc

wzór aktualizacja kosztorysu
2018.doc


wzór oferta 2018.doc

wzór sprawozdanie 2018.doc

od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 25 000,00 zł 2.02.2018r. 23.02.2018r. do godziny 15:30 Uchwała nr 1340/2018 Zarządu Powiatu Gnieznieńskiego z dnia 28 marca 2018 roku
71

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego.

Treść ogłoszenia

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. 10.000 zł 11.01.2018r. 02.02.2018 do godz. 15:30 Uchwała nr 1297/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08.02.2018 r.
70 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2018 - Szkolenia dla przewodników turystycznych. 

Treść ogłoszenia 

 

Od 01.02.2018 do 30.04.2018
 
3.000,00 23.11.2017r. 14.12.2017 do 15:30
Uchwała nr 1230/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22.12.2017 r.
69 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2018 - Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej Treść ogłoszenia 

Treść ogłoszenia 

 

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 
50.000,00 23.11.2017r. 14.12.2017r. do godz. 15.30
Uchwała nr 1229/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22.12.2017 r.
68 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku. 

Treść ogłoszenia 

 

do 31.12.2018 r. 
 
60725,88 zł na każdy punkt 26.10.2017r. 17.11.2017r. do godz. 15.00 Uchwała nr 1173/2017 z dnia 29.11.2017 roku 

 
67

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/n pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2017 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego. 

Treść ogłoszenia 


do 15.12.2017r.
 
8 000,00 zł 25.04.2017r. 17.05.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 985/2017 z dnia 24.05.2017 roku 
66 Otwarty konkurs ofert na realizację pojedynczegozadania publicznego w zakresie organizacji | i promocjiważnych dla powiatu wydarzeń historycznych,jubileuszowych, promocyjnych oraz wizerunkowych w roku2017. 
 

01.06.2017 - 31.07.2017r.
 
25 000,00 zł 14.04.2017r. 5.05.2017r. do godz. 15.30  
65 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"

Treść ogłoszenia

- wzór aktualizacji harmonogramu 

- wzór aktualizacji kosztorysu 

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

od 20.04.2017 do 31.07.2017r.
 
10 000,00 zł 15.03.2017r. 05.04.2017r. do godz. 15.30  
64 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2017-2019"

Treść ogłoszenia

od 01.01.2017 do 31.12.2019r.
 
1 168 389,00 zł 03.03.2017r.. 24.03.2017r. do godz. 12.00 Uchwała nr 938/2017 z dnia 29.03.2017 roku


 
63 Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2017 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert" 

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy w 2017 roku do 22.12.2017r.
 
25 000,00 zł 30.01.2017r. 13.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 897/2017 z dnia 23.02.2017 roku
 
62 Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa" 

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy w 2017 roku - 31.12.2019r.
 
2 500,00 zł 30.01.2017r. 20.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 899/2017 z dnia 23.02.2017 roku
 
61 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2017 roku

Treść ogłoszenia

01.03.2017 - 31.12.2017r.
 
10 000,00 zł 18.01.2017r. 09.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 898/2017 z dnia 23.02.2017 roku
 
60 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Treść ogłoszenia

- wzór oferty realizacji zadania 

- wzór sprawozdania 

- wzór aktualizacji harmonogramu

- wzór aktualizacji kosztorysu

01.03.2017 - 31.12.2017r.
 
Łącznie wszystkie zadania: 350 000,00 zł 18.01.2017r. 8.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 911/2017 z dnia 10.03.2017 roku

Załącznik do Uchwały nr 921/2017 z dnia 15.03.2017 roku

 
59 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu turystyki

Treść ogłoszenia

zadanie nr 1 - 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,zadanie nr 2 - 1 kwietnia 2017 roku do 30 października 2017 roku
 
zadanie nr 1 – 50.000 złotychzadania nr 2 – 3.000 złotych 25.11.2016 15.12.2016 Uchwała nr 846/2016 z dnia 28.12.2016 roku
 
58 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2017-2019

Treść ogłoszenia

od 1.01.2017 do 31.12.2019 roku
 
2 581 102,00 zł 01.12.2016 30.12.2016 do godz. 12:00 Uchwała nr 873/2017 z dnia 18.01.2017 roku
 
57 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2017

Treść ogłoszenia

od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku
 
60 725,88 zł 2.11.2016 29.11.2016 do godz. 15:00 Uchwała nr 822/2016 z dnia 14.12.2016 roku
 
56 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu o w roku 2016

Treść ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania
Wzór sprawozdania
Aktualizacja harmonogramu
Aktualizacja kosztorysu

 

04.09.2016 - 31.12.2016 r.
 
15 000,00 zł 12.08.2016 roku 02.09.2016 r. do godz. 15.30  
55 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia

 

01.05.2016r. – 30.11.2016r.
 
5 000 zł 21.03.2016 r. 12.04.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 566/2016 z dnia 20.04.2016 roku
 
54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania
Wzór sprawozdania
Aktualizacja harmonogramu
Aktualizacja kosztorysu

 

01.05.2016 - 31.06.2016 r.
 
30 000 zł 4.03.2016 r. 25.03.2016 roku do godz.15:30  
53 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego p.n. "Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

Uchwała
Wzór sprawozdania
Aktualizacja harmonogramu
Aktualizacja kosztorysu
Wzór oferty

 

11.04.2016 - 31.07.2016 r.
 
10 000 zł 04.03.2016 r. 24.03.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 554/2016 z dnia 06.04.2016 roku
 
52 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

02.03.2016 - 31.12.2016 r.
 
10 000 zł 19.01.2016 r. 23.02.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 523/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
51 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/m p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa" w 2016 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

01.03.2016 - 16.12.2016 r.
 
2 500 zł 19.01.2016 r. 16.02.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 522/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
50 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016

Treść ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania
Wzór sprawozdania
Aktualizacja harmonogramu
Aktualizacja kosztorysu

 

01.03.2016 - 31.12.2016 r.
 
30 000,00 zł 18.01.2016 roku 08.02.2016 r. do godz. 15.30 Załącznik do Uchwały nr 529/2016 z dnia 02.03.2016 roku
 
49 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu o w roku 2016

Treść ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania
Wzór sprawozdania
Aktualizacja harmonogramu
Aktualizacja kosztorysu

 

20.01.2016 - 31.12.2016 r.
 
330 000,00 zł 15.12.2015 roku 08.01.2016 r. do godz. 15.30 Załącznik do Uchwały nr 511/2016

Załącznik do Uchwały nr 512/2016

Załącznik do Uchwały nr 513/2016

Załącznik do Uchwały nr 514/2016

 
48 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 z zakresu turystyki

Treść ogłoszenia 

 

zad.1. od 01.01.2016 do 31.12.2016;

zad. 2. od 01.04.2016 do 30.09.2016
zad.1 - 50.000 zł

zad. 2 - 3.000 zł
26.11.2015 roku do 16.12.2015 godzina 15:30 Uchwała nr 472/2015 z dnia 31.12.2015r.
47 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2016

Treść ogłoszenia 

Informacja Zarządu do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2016

od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
61 800,00 zł 19.11.2015 roku do 10.12.2015 r. do godz. 15:00 Uchwała nr 432/2015 z dnia 15 .12.2015
46 II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku p.n. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 poprzez organizacje regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury

Treść ogłoszenia 


 

od dnia podpisania umowy do 15.12.2015 roku
30 000,00 zł 10.11.2015 roku do 01.12.2015 r. do godz. 10:00 Rozstrzygnięcie
45 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia 

 

od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku
12 500,00 zł 01.07.2015 roku do 23.07.2015r. do godz. 15.30. brak
44 Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury

Treść ogłoszenia 

 

od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 roku
70 000,00 zł 28.05.2015 roku do 19.06.2015r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie
43 Ogłoszenie II Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia 

 

15.06.2015 - 27.11.2015 roku
4 000,00 zł 15.04.2015 roku do 18.05.2015r. godz. 15.30 Rozstrzygnięci