Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony www.powiat-gniezno.pl


Wstęp do deklaracji 

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-01-02

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.powiat-gniezno.pl. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:
Adres korespondencyjny: 
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon 61 424 07 41
faks  61 424 07 41
e-mail starostwo@powiat-gniezno.pl
strona WWW: https://www.powiat-gniezno.pl/


Strony internetowe Starostwa posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 •   mapa strony
 •  focus wokół elementów nawigacyjnych
 •  strona jest dostosowana do programów czytających,
 • materiały multimedialne częściowo zaopatrzone są w napisy,
 •  strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych,
 •  strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
 •  głównym językiem strony jest język polski,
 • kody HTML i CSS są wolne od błędów,
 • strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację
 • oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
 • zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
 •  na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
 • na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
 • powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Ctrl + P - Wydruk bieżącej strony
 • Ctrl + D - Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki
 • F5 - Odświeżenie strony
 • F11 - Włączenie i wyłączenie trybu pełnoekranowego
 • Tab - Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia (pojawia się kolorowa otoczka na obecnie wybranym elemencie)
 • Shift + Tab - Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • Spacja (lub PageDown) - Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran
 • Shift + Spacja (lub PageUp) - Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran
 • Home - Przejście na samą górę strony
 • End - Przejście na sam dół strony
 • Ctrl + "+" - Przybliżenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - Oddalenie całej zawartości strony
 • Ctrl + 0 - Przywrócenie normalnego rozmiaru strony

 

Niedostępne elementy i treści:

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Aplikacje
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie prowadzi następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja BLISKO https://sisms.pl/
link do deklaracji dostępności widoczny będzie dla użytkowników aplikacji BLISKO po przejściu do szczegółów nadawcy.
Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Działem technicznym, zoi@powiat-gniezno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +46614246666. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Góralczyk-Zielonka e-mail: koordynator@powiat-gniezno.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku oraz główne wejście są wolne od barier poziomych i pionowych. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek urzędu dostępny jest dla wszystkich. Posiada windy umożliwiające swobodne przemieszczanie się między piętrami.  
Do budynku prowadzi wejście od ul. Papieża Jana Pawła II. Wejście wraz z terminalem windami i schodami znajduje się na poziomie 0.
Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się terminal informacyjny z mapą budynku.
Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze. Do biura Obsługi Interesanta można się dostać po wjechaniu windą znajdującą się po prawej stronie na poziom parteru lub pokonaniu 8 schodów znajdujących się po lewej stronie od wejścia.

Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie Braille’a.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wywoływanie głosowe jest wyłącznie do Wydziału Komunikacji. 
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i przewijakiem dla dzieci znajduje się na parterze w korytarzu po lewej stronie.
Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W budynku znajduje pętla indukcyjna.
W budynku drzwi do pomieszczeń są oznaczone w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma bramek zabezpieczających.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Wejście znajduje się przy ul.  ul. Sienkiewicza 12a.
Winda znajduje się w szczycie budynku, od strony Starostwa Powiatowego. Wejście na klatkę schodową mieści się od strony ul. Sienkiewicza (na rogu ul. Sienkiewicza i Jana Pawła II).
Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024-02-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora ds. dostępności. 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.