Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030

  • Konsultacje dokumentu strategicznego
  • Konsultacje projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko