Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Nadanie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nazwa sprawy:

Nadanie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Rady

Zakres świadczonej usługi:

Nadanie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Biuro Rady

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

tel.: 61 424 07 04

e-mail: biurorady@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nadanie godła osobie fizycznej
  • wniosek o nadanie godła podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną

Opłaty:

-

Sposób załatwienia sprawy:

Godło Promocyjne nadaje Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały, opartej na pozytywnej opinii Kapituły Godła

Termin załatwienia sprawy:

-

Tryb odwoławczy:

-

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXVII/219/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: ustanowienia „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dodatkowe informacje:

  •   Godło Promocyjne Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nadaje się osobom fizycznym, prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem swej działalności na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego, wybitnie przyczyniły się do jego społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju. W szczególnych przypadkach Godło może być nadane pośmiertnie
  • podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o udzielenie Godła są:
  • Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  • Zarząd Powiatu,
  • Przewodniczący klubów radnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje społeczne, zawodowe i samorządu gospodarczego.
KategoriaZnaki promocyjne powiatu i patronaty
WydziałZnaki promocyjne powiatu i patronaty
powrót do kategorii