Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Społeczna Straż Rybacka

Społeczna Straż Rybacka działa społecznie od 2000 r. współpracując m.in. w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie (Wydziałem Ochrony Środowiska), Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Nadleśnictwem Gniezno oraz Państwową Strażą Rybacką.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie.

Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego pełni dyżur w każdą środę od 8.30-10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 , p. 0.21

Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego - Zenon Pieterek  605 697 426