Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027

Uchwała nr XLII/251/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego ws. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027