Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Samorząd

Patronat starosty

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnieniem honorowym, które służy podkreśleniu rangi przedsięwzięcia realizowanego na terenie powiatu lub poza jego granicami, i które przyczynia się do promocji Powiatu Gnieźnieńskiego, integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych, naukowych, gospodarczych, a także innych korzystnych dla jego wizerunku oraz lokalnej społeczności.

Patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, w szczególności takie jak: konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, zawody sportowe, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, akcje charytatywne, a także inicjatywy społeczne, jak również publikacje (monografie, albumy, itp.) oraz materiały filmowe sprzyjające wykonywaniu zadań Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji celów ujętych w dokumentach strategicznych samorządu.

 

Pliki do pobrania: