Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Samorząd

Logo powiatu

Logo Powiatu Gniezno jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do budowania wizerunku Powiatu i sygnowania podejmowanych przez niego przedsięwzięć promujących miejsce, gdzie powstała Polska. Wykorzystanie logo, poprzez wzbudzanie pozytywnych emocji i skojarzeń, ma na celu wzrost atrakcyjności i renomy oznaczanych nim podmiotów, imprez oraz samej instytucji samorządowej. Służy także identyfikacji jednostek wchodzących w struktury Powiatu. Logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej ma budować jego silna i rozpoznawalną markę.

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2013r. udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262829 i Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262830.

Zgłoszenie znaku zostało dokonane w dniu 09.07.2012r., i od tego momentu trwa 10-letnie prawo ochronne na znak.

Znak został zastrzeżony w trzech klasach towarowych Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług (tzw. klasyfikacji nicejskiej): 35 - reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 - nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz 42 - badania oraz usługi naukowe i techniczne, ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

Wybór klas został podyktowany zakresem realizacji działań, przy których wykorzystywane jest logo Powiatu Gniezno. Ponadto, ze względu na występowanie elementów graficznych w znaku, logo zostało również opisane zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją elementów obrazowych znaków towarowych (tzw. klasyfikacją wiedeńską).

Logo Powiatu Gniezno jest znakiem prawnie chronionym, dzięki czemu nie może być używane bez zgody właściciela, ani w jakikolwiek sposób przerabiane czy modyfikowane. Udzielone prawo ochronne, chroni nie tylko samo logo, ale i jego reputację, a także pozwala na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec osób naruszających prawo ochronne znaku.

Logo do pobrania:
 

logo_elementy_skladowe 


wersja kolor

  sygnet sygnet + nazwa sygnet + nazwa + subline sygnet + nazwa + subline

 

 

.jpg

  tu powstała Polska miejsce godne inwestycji
PL pion .jpg .jpg .jpg
  poziom .jpg .jpg .jpg
ENG pion .jpg .jpg .jpg
  poziom .jpg .jpg .jpg
DE pion .jpg .jpg .jpg
  poziom .jpg .jpg .jpg

 

wersja czarno-biała

  sygnet sygnet + nazwa sygnet + nazwa + subline sygnet + nazwa + subline

 

 

.jpg

  tu powstała Polska miejsce godne inwestycji
PL pion .jpg .jpg .jpg
  poziom .jpg .jpg .jpg
ENG pion .jpg .jpg .jpg
  poziom .jpg .jpg .jpg
DE pion .jpg .jpg .jpg
  poziom .jpg .jpg .jpg

 

Pliki do pobrania:

Księga Znaku
Format: pdf, 33.71 MB
Świadectwo ochronne: R.262829
Format: pdf, 1.79 MB
Świadectwo ochronne: R.262830
Format: pdf, 1.43 MB