Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Lista jedn. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i informacje o innych formach porad.

Pliki do pobrania: