Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Laureaci 2022 roku

Siegmund Paul Trebschuh. Urodził się 11 września 1963 roku w Tarnowskich Górach, gdzie dorastał i uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1973 roku, wraz z rodziną, został przesiedlony do Niemiec. Inżynier elektrotechniki i ekonomii. Absolwent studiów Master of Arts w obszarze nauk administracyjnych. W 1982 roku zdał egzamin maturalny w szkole Goethe Gymnasium Thale. W 1985 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, jako inżynier - oficer kontroli ruchu lotniczego. W latach 1985-2003 oficer w Siłach Powietrznych. Od 1995 roku odpowiadał między innymi za współpracę z 4 Korpusem Lotniczym w Poznaniu. Brał również udział we wspieraniu integracji Sił Powietrznych RP z NATO na szczeblu dowództwa Luftwaffe. W kolejnych latach kontynuował karierę zawodową pracując między innymi w kancelariach audytorskich i doradztwa podatkowego oraz spółce promocji pracy w powiecie Teltow-Flaeming w Niemczech. Od 2011 roku urzędnik w powiecie Teltow-Fläming na stanowiskach: Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju Gospodarczego, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju Powiatu oraz Pełnomocnik ds. Europejskich. Od 2018 roku Dyrektor Departamentu IV odpowiedzialny za Wydziały: Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju Powiatu, Ruchu Drogowego, Katastru oraz Rolnictwa. Równocześnie Dyrektor Spółki Rozwoju Struktury i Gospodarki Powiatu Teltow-Fläming oraz jej czterech zależnych spółek. Podpułkownik rezerwy Bundeswehry w zakresie zarządzania kryzysami w funkcji przewodnika Dowództwa Łącznikowego z Polską w Krajowym Dowództwie Brandenburgii. Wielki orędownik oraz jeden z głównych koordynatorów trwającej od 2003 roku współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Powiatem Teltow-Flaeming. Uczestnik konsultacji i wizyt studyjnych, dotyczących powstania - otwartej w 2014 roku - pierwszej w powiecie gnieźnieńskim - Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Czerniejewie. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, miłośnik psów i międzynarodowy sędzia kynologiczny. Siegmund Paul Trebschuh.

Tadeusz Panowicz. Urodzony w 1948 roku, rodowity poznaniak, z wyboru gnieźnianin. Pasjonat historii Gniezna i Pobiedzisk, bibliofil, liternik oraz dziennikarz. W latach 1978-1989 współpracował z lokalnymi i krajowymi redakcjami, między innymi: „Kulisami Gnieźnieńskimi”, „Reporterem Gnieźnieńskim”, „Przemianami na Szlaku Piastowskim”, „Po Prostu”, „Busolą Wędkarza”, trzemeszeńskim „Kosynierem”, „Latarnikiem Pomorskim” czy „Studiami Lednickimi”. Tylko w „Kulisach Gnieźnieńskich” opublikował blisko 1500 artykułów. Od wielu lat rysuje zabytkowe budowle powiatu gnieźnieńskiego, organizuje wystawy, wykłady oraz spotkania dla miłośników regionalnej historii. W swoim dorobku ma blisko czterdzieści wystaw indywidualnych i ponad sto zbiorowych. Swoje prace prezentował między innymi w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie czy w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Bibliofil, pasjonat dawnych dokumentów, fotografii, pocztówek oraz przedmiotów z życia wielkopolskiej wsi, a także skamielin oraz rzadkich roślin. Jako liternik artystyczny, wykonywał akty erekcyjne pomników i budowli – w tym pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a także okolicznościowe adresy oraz dyplomy, między innymi: winiety Księgi Pamiątkowej Zjazdu Prezydentów w Gnieźnie w roku 2000. Autor książek i przewodników, wśród nich: „Legend o świętym Wojciechu”, publikacji „Pamiętajmy o naszych bohaterach! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, „Moja Ziemia Gnieźnieńska” czy „Łubowo – wydarzenia i ludzie”. Jest współautorem monumentalnego dzieła „Od Kruszwicy do Poznania – rzecz o Szlaku Piastowskim” oraz wydawnictwa „Wojciech Trąmpczyński – biografia”. Tadeusz Panowicz.