Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Laureaci 2016 roku

Doktor Justus Werdin, pastor ewangelicki, rzecznik ekumenizmu i dialogu niemiecko-polskiego. Urodził się w 1956 roku w Lieberose. Jest absolwentem studiów teologicznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Aspirant teologiczny na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze w latach 1982-1985, następnie wikariusz kościoła ewangelickiego Berlina-Brandenburgii. W latach 1987-2016 pastor ewangelicki parafii w Greifenberg/Uckermark. Od 2016 roku referent kościoła ewangelickiego do spraw ekumenicznych w Europie wschodniej. Pomysłodawca i koordynator, po stronie niemieckiej, organizowanej od roku 2003 „Polsko-Niemieckiej Ekumenicznej Pielgrzymki Magdeburg-Gniezno – od Jana do Piotra i Pawła”. Pielgrzymkę od wielu lat wspiera samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Jej symbolem jest kwitnąca na wewnętrznym dziedzińcu Starostwa Powiatowego – Róża Pielgrzym. Uczestnik Zjazdów Gnieźnieńskich i wielu konferencji poświęconych dialogowi kultur. W 2012 roku w murach Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie doktor Justus Werdin wygłosił wykład na temat historii kościoła ewangelickiego w Polsce. Autor niemieckiego przekładu książek: „Polscy robotnicy” – Jana Malanowskiego, „Spotkałam ludzi” - Ruty Wermuth oraz „Ołtarz milenijny katedry prymasowskiej w Gnieźnie” – arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego. Laureat nagrody imienia świętego Brata Alberta.

Maria Chwiałkowska-Grygiel. Urodziła się w 1955 roku we Wrocławiu. Jest pomysłodawczynią i sekretarzem Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „DOM”. W 1969 roku zamieszkała na stałe w Gnieźnie. Tu też żyli jej dziadkowie i rodzice. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Pocztowej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dyplomem nauczyciela biologii podjęła pracę w szkołach w Uzarzewie i Fałkowie. Dzięki jej staraniom 16 sierpnia 2004 roku zarejestrowane zostało Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie „Dom”, które od września 2005 roku prowadzi Ośrodek "Pomocna Przystań" składający się z dwóch schronisk dla bezdomnych, mieszkania rotacyjnego, punktu charytatywnego oraz remontowo-usługowych i artystyczno-rzemieślniczych warsztatów. Dzięki działalności stowarzyszenia kilkadziesiąt osób wyszło z bezdomności. W myśl idei - „Pomagać sobie – pomagając innym” - „Dom” organizuje też integracyjne festyny i pikniki rodzinne. Prowadzi również cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich i niepełnych. Maria Chwiałkowska-Grygiel jest laureatką plebiscytu Człowiek Roku 2015 "Gnieźnieńskiego Tygodnia" i portalu gniezno.naszemiasto.pl. Za swoją działalność otrzymała między innymi: odznakę honorową „Za zasługi dla Miasta Gniezna” i Medal Milenijny przyznany przez Prezydenta Miasta Gniezna. W 2016 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.