Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Laureaci 2013 roku

Henryk Józef Muszyński Arcybiskup Prymas Senior urodził się w 1933 r. w Kościerzynie. Święcenia otrzymał w roku 1957. W latach 1992-2010 – arcybiskup metropolita gnieźnieński. Prymas Polski w latach 2009-2010.

Doktor nauk biblijnych, profesor Pisma Świętego, doktor honoris causa Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn i Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obywatel Honorowy Gniezna. Inicjator i gospodarz Zjazdów Gnieźnieńskich. Odznaczony między innymi: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Henryk Józef Muszyński był pierwszym po 173 latach biskupem rezydencjalnym w Gnieźnie. Za Jego sprawą w roku 2009 przywrócono tytuł Prymasa do arcybiskupa gnieźnieńskiego. W 1997 roku przygotowywał uroczystość tysiąclecia śmierci św. Wojciecha. Do Gniezna przybył wtedy papież Jan Paweł II.
W książce Krzysztofa Łukasika poświęconej życiu Prymasa z Kaszub – Arcybiskup Henryk Józef Muszyński stwierdza „Cała moja posługa kapłańska i biskupia była związana właśnie z Gnieznem i dziedzictwem świętego Wojciecha. Od chwili w której dowiedziałem się, że mam iść do Gniezna – stało się ono moim domem duchowym"

Profesor Jerzy Strzelczyk urodzony w Poznaniu w 1941r. Studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1968 r. uzyskał tytuł doktora. Habilitował się w roku 1975, a w roku 1989 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
Pełnił m.in. funkcję prorektora UAM,był też kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii. Wykształcił przeszło 100 magistrów i 15 doktorów. Autor ponad 20 monografii, kilkuset rozprawi artykułów naukowych.Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Głównym kierunkiem badań naukowych prof. Jerzego Strzelczyka są początki społeczeństwa i chrześcijaństwa w Polsce. W roku 2000 przygotował i doprowadził do opublikowania materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej „1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej”.
Aktualnie członek Rady Naukowej przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, a także członek Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego.