Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Sprzedaż nieruchomości

Nazwa sprawy:

Sprzedaż nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Dział Nieruchomości

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Gnieźnieńskiego

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno

  • składanie dokumentów:
  • pocztą na adres Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno
  • osobiście w sekretariacie: 1 piętro, pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
  •  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP - Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru I Nieruchomości W Gnieźnie
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:               61 426 46 88

Wymagane dokumenty:

Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Gnieźnieńskiego

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

Starosta Gnieźnieński weryfikuje wniosek o zakup nieruchomości Skarbu Państwa i przesyła wniosek wraz z dokumentami do Wojewody Wielkopolskiego/Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku w sprawie kupna nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od pozytywnej decyzji Wojewody  Wielkopolskiego/uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.  Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego/uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zezwalającej na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Gnieźnieńskiego stanowi podstawę do podpisania aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy:

Odmowa sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Gnieźnieńskiego nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016.2147 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

KategoriaGrunty i nieruchomości
WydziałPowiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
powrót do kategorii