Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Nazwa sprawy:

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu  i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o utracie dowodu rejestracyjnego lub dotychczasowy zniszczony dowód rejestracyjny,
 • dokument ze stacji kontroli pojazdów potwierdzający termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten nie jest organowi rejestrującemu znany z urzędu lub nie jest dostępny w Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • polisa OC
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Opłaty:

Za wtórnik pobierana jest opłata w wysokości:

 • 72,50 zł – dowód rejestracyjny

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa 
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, nr rachunku: BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001

 

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, podlega opłacie.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku o wtórnik dowodu rejestracyjnego otrzymasz pozwolenie czasowe.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego do Urzędu może przyjść jeden z właścicieli, natomiast
w przypadku wtórnika karty pojazdu przychodzą wszyscy współwłaściciele lub pełnomocnik.

KategoriaRejestracja pojazdu
WydziałWydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie wtórnika
Format: docx, 13.07 kB
pełnomocnictwo
Format: doc, 23.5 kB
oświadczenie
Format: doc, 26.5 kB
powrót do kategorii