Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji hak, taxi, VAT, L, GAZ

Nazwa sprawy:

Dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji hak, taxi, VAT, L, GAZ

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących adnotacji.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 09 lub drogą e-mail: rejestracja@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis lub wykreślenie hak, taxi, VAT, L, GAZ
 • dowód rejestracyjny
 • polisa OC
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis
  z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Dodatkowo:

 • w przypadku wpisu hak, taxi, VAT, L:
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w zakresie żądanego wpisu lub wykreślenia
 • w przypadku wpisu gazu:
 • faktura za montaż instalacji gazowej
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów,
w formie wpisu do ewidencji pojazdów oraz dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana).

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,
- oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku w dowodzie rejestracyjnym masy ciągniętej przyczepy wpisanie adnotacji hak wiąże się
z koniecznością wymiany dowodu rejestracyjnego oraz poniesieniem odpowiedniej opłaty za przedmiotową czynność.

KategoriaRejestracja pojazdu
WydziałWydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pliki do pobrania:

wniosek o dokonanie adnotacji
Format: docx, 15.2 kB
pełnomocnictwo
Format: doc, 35.5 kB
oświadczenie
Format: doc, 26.5 kB
powrót do kategorii