Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Gnieźnieńska Karta Seniora

Nazwa sprawy:

Gnieźnieńska Karta Seniora

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie Gnieźnieńskiej Karty Seniora

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

  1. Gniezno
  • składanie dokumentów - pokój: 0.36 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 22 lub drogą e-mail: obywatelski@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie Gnieźnieńskiej Karty Seniora
  • dowód osobisty (do wglądu)

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie Gnieźnieńskiej Karty Seniora.

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia
    5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 tj. ze zm.)
  • uchwała nr LIV/342/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora
  • uchwała nr 1399/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów logotypu, zgłoszenia i deklaracji Programu Gnieźnieńska Karta Seniora

Dodatkowe informacje:

Karta jest wydawana mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Partnerem Programu „Gnieźnieńska Karta Seniora” może zostać każdy podmiot (np. przedsiębiorca, organizacja, instytucja), który przygotuje specjalną ofertę dla seniorów. Oferta może dotyczyć w szczególności zniżek na usługi lub produkty oraz bezpłatnych usług, produktów lub wstępów.

KategoriaInne
WydziałWydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
powrót do kategorii