Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych

Projekt nr: RPWP.02.01.01- 30-0045/16
Tytuł projektu: „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”
Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie: 2.1 - Rozwój elektronicznych usług publicznych
Cele projektu i planowane efekty - stworzenie systemu zintegrowanej wymiany danych elektronicznych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Projekt obejmuje swoim zasięgiem urząd i 23 jednostki podległe Starostwu, które dzięki jego realizacji zostaną objęte wspólnym systemem umożliwiającym elektroniczną komunikację, wymianę danych i obieg dokumentów zarówno pomiędzy tymi podmiotami jak i podmiotami zewnętrznymi (z mieszkańcami, przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi).

Realizacja projektu jest głównym etapem kompleksowego planu pełnej cyfryzacji Starostwa Powiatowego i jego jednostek podległych. W roku 2016 Starostwo zakończyło inwestycję budowy sieci światłowodowych łączących wszystkie ww. jednostki w jedną sieć fizyczną i wraz z punktami styku z sieciami zewnętrznymi (Internet). W ramach niniejszego projektu zaplanowano zakup urządzeń sieciowych i serwerowych wraz z oprogramowaniem systemowym do obsługi wymiany danych w tychże jednostkach, zakup systemów informatycznych organizujących obieg informacji i dokumentów wewnątrz organizacyjnych i publicznych, wdrożenie zintegrowanych systemów i portali internetowych pozwalających klientom tych jednostek na załatwianie spraw publicznych za pośrednictwem sieci Internet, wykorzystując również ogólnokrajowe systemy uwierzytelniania i obsług spraw publicznych (e-PUAP). Projekt ten pozwoli na przejście Starostwa na cyfrowy model pracy i obsługi Klientów. Pozwoli to w przyszłości na wprowadzenie kolejnych dziedzinowych usług i spraw publicznych na całkowicie cyfrowy proces obsługi za pośrednictwem sieci Internet.

Wartość projektu – 2 784 154,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 366 531,06 zł

Okres realizacji projektu – 2016-2018