Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Powróć do: strona główna

Projekty realizowane ze środków Unijnych

Logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie
Przebudowa - Etap I drogi powiatowej 2483P - Wierzyce - Czerniejewo
Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego
Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy
Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie
Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych
Usługi elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych
Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej

 

Logo Europejski Fundusz Społeczny

Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy
Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)
Dostawa laptopów dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gnieźnieńskim
Nowoczesne szkolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim

 


Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - dostępny urząd
 

 

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz zakupem wyposażenia i budową lądowiska

 

 

Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych

 

Cyfrowy Powiat