BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Projekt SWiAT otrzymał ponad 1,3 mln zł dofinansowania

Projekt SWiAT otrzymał ponad 1,3 mln zł dofinansowania

Powiat Gnieźnieński otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Poddziałanie 4.5.4 „edukacja ekologiczna” na realizację projektu pn. „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej”.

Całkowity koszt projektu to 1 936 867,99 zł w tym dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 1 338 486,00 zł. Termin realizacji projektu obejmuje lata: 2020-2022.

Projekt ŚWiAT zakłada połączenie wiedzy o środowisku z wykorzystaniem alternatywnych technologii w celu racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na temat zmian klimatycznych wywołujących gwałtowne zjawiska pogodowe (nawałnice) lub długotrwałe zmiany ekosystemu (susze).

W powiecie gnieźnieńskim są co najmniej dwa istotne powody dla których powstaje ten projekt: nawałnice jakie przeszły nad naszym regionem w minionych latach, a także susze i ograniczony dostęp do wody. Są to czynniki, które stają się coraz bardziej znaczące dla przyszłości rolnictwa, leśnictwa oraz zasobów przyrody  na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Znając prawdopodobieństwo ich wystąpienia można szybko podjąć działania prewencyjne, co w znacznej mierze pozwoli uniknąć strat materialnych i środowiskowych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: zakup dziewięciu profesjonalnych stacji meteorologicznych i wyposażenia ogródków meteorologicznych, przygotowanie innowacyjnych, tematycznych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, stworzenie tzw. eko-ogrodu oraz zorganizowanie Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej, zbierającego oraz analizującego wyniki pomiarów z  gmin powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna. Prowadzone będą ponadto zajęcia edukacyjne.

Automatyczne stacje meteorologiczne umożliwią bieżący pomiar następujących parametrów: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru, opad ciekły, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne + UV, czujnik jakości powietrza – zapylenia pyłem PM2.5 i PM10.

Meteorologiczne ogródki dydaktyczne wyposażone będą w klatki meteorologiczne, w których znajdą się między innym: specjalistyczne termometry, termohigrograf, barograf, deszczomierz, wiatromierz, rękaw meteorologiczny, tyczka śniegowa, edukacyjna elektrownia wiatrowo-słoneczna itp. Przy każdym meteorologicznym ogródku dydaktycznym wybudowana zostanie studnia „Abisynka”, która będzie miała charakter badawczo–obserwacyjny i posłuży obserwacjom wahania zwierciadła wody. Projekt przewiduje  również budowę dziewięciu interaktywnych ścieżek edukacyjnych z których każda poświęcona będzie innej tematyce meteorologiczno–przyrodniczej.

W eko-ogrodzie natomiast planuje się między innymi uprawę roślin metodą tradycyjna i metodę ekologiczną oraz pielęgnację nasadzeń roślin. Bardzo ważnym elementem projektu jest powstanie Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej, co przyczyni się chociażby do lepszego przygotowania przyszłych kadr pracujących w rolnictwie lub meteorologii.

Kluczowym elementem projektu będą jednak prowadzone działania edukacyjne dotyczące zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych, a szczególnie mieszkających i pracujących na terenach wiejskich, w tym samych rolników. Projekt zakłada też różnorodne działania promocyjne, które mają dotrzeć i uświadomić potrzebę działań związanych z ochroną zasobów przyrody na terenie powiatu gnieźnieńskiego. W projekt zaangażowane będą też gminy powiatu.

Projekt zakłada również szeroką współpracę z innymi podmiotami, między innymi:  z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowym Instytutem Badawczym, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, samorządami gminnymi, powiatowymi placówkami oświatowymi, z placówkami oświatowymi na terenie gmin, nadleśnictwami, Polskim Klubem Ekologicznym.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki