BIPCzwartek, 01.6.2023

Nowy sprzęt dla gnieźnieńskiego szpitala

Nowy sprzęt dla gnieźnieńskiego szpitala

Urząd  Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego przekazał Szpitalowi Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie łóżka elektryczne z systemem pomiaru masy pacjenta, respiratory stacjonarne i stacjonarno-transportowe z turbiną na wózku oraz kardiomonitory. Nowy sprzęt o wartości blisko 200 tys. zł został już rozdysponowany w oddziałach i z powodzeniem wspiera gnieźnieńskich medyków w walce z koronawirusem.

Darowizna możliwa była między innymi dzięki realizacji przez UMWW w Poznaniu projektu pod nazwą „Działania związane z zapobieganiem, łagodzeniem skutków epidemii Covid-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 7.2. usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Bieżącą działalność szpitala wspierają również lokalne samorządy, służby i straże. Poza codzienną współpracą z powiatem, znakomitym przykładem w tym obszarze jest chociażby włączenie się gnieźnieńskiej Straży Miejskiej w organizację i zabezpieczenie mobilnych punktów pobrań.

Wybuch epidemii COVID-19 to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, stąd każde wsparcie dla szpitala znacząco przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Bardzo trudna sytuacja wszystkich szpitali w regionie wymusza na placówkach stałą gotowość do podejmowania wewnętrznych zmian organizacyjnych, a przede wszystkim zdolności do udzielania świadczeń medycznych. W tej perspektywie konieczny jest nieustanny nacisk na niezbędne uzupełnienia sprzętowe, stosowanie środków ochrony osobistej czy rygor sanitarny i zabezpieczenie właściwych warunków izolacji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki