BIPCzwartek, 08.6.2023

Inwestycje w szkołach powiatowych

Inwestycje w szkołach powiatowych

Wielokrotnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podkreślał, że inwestycje w naszym regionie odgrywają bardzo ważną rolę. Jest wiele obszarów, w których pozyskuje się środki zewnętrze i lokuje wkład środków własnych dla dobra mieszkańców. Jednym z tych obszarów jest oczywiście oświata.


Warto przypomnieć, że na przykład ogółem wydatki w 2019 roku, w ramach projektu „Poprawa jakości edukacyjnej zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb Regionalnego Rynku Pracy” współfinasowanego
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 wyniosły 2 096.290,99 zł z czego kwota 1 781.624,09 zł stanowi dofinansowanie ze środków EFRR – WRPO 2014+ działanie 9.3.2/OSI W 2020 roku przeprowadzono już takie inwestycje jak:

  • roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie - 201.720 zł (801/80140,
    z budżetu powiatu: 30.258 zł - wydatki majątkowe, środki unijne: 171.462 zł - wydatki majątkowe);
  • przyłączenie budynku Zespołu Szkół Technicznych do sieci ciepłowniczej - 27.737 zł (801/80115, 801/80117, 801/80120,

Widząc ogromny potencjał w środkach zewnętrznych, na bieżąco składane są wnioski celem realizacji różnych projektów np:

  • projekt Sportowa Polska - poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego poprzez modernizację sali gimnastycznej MOS (335.000 zł) i wymianę nawierzchni boiska przy II LO w Gnieźnie (134.000 zł);
  • projekt PFRON: „Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2020, obszar B” – nakierowany na takie placówki, jak: MOS, Specjalne Ośrodki w Gnieźnie i Kłecku.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki