BIPSobota, 03.6.2023

Świetlica Dzieci z chmur będzie dalej funkcjonować jako stowarzyszenie!

Świetlica Dzieci z chmur  będzie dalej funkcjonować  jako stowarzyszenie!

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego doceniając determinację rodziców przychyla się do apelu o dalsze funkcjonowanie świetlicy „Dzieci z chmur”. Zmieni się jednak forma prawna placówki. Świetlicę poprowadzi stowarzyszenie, a starostwo zapewni konieczne wsparcie administracyjne. 

Potrzeba powstania stowarzyszenia jest odpowiedzią na silne zapotrzebowanie społeczne, aby świetlica dalej mogła funkcjonować. Zaproponowane przez Starostę Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego nowe możliwości działalności placówki zostały pozytywnie przyjęte przez rodziców dzieci, które w ten sposób, otoczone właściwą opieką wychowawców, będą mogły nadal spędzać w świetlicy czas wolny od zajęć szkolnych. Powiatowy samorząd zobowiązał się ponadto do przeprowadzenia szerokiej akcji wspierającej stowarzyszenie w kontekście rozmów z prezydentem Miasta Gniezna, w sprawie warunków najmu lokalu oraz pozyskania sponsorów i funduszy na funkcjonowanie świetlicy.

Powyższy kompromis jest efektem kilku spotkań z rodzicami dzieci, w których prócz Zarządu Powiatu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Powiatu oraz pracownicy starostwa. Mając na uwadze determinację rodziców, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przychyliło się do kontynuowania działalności świetlicy w oparciu o wsparcie merytoryczne ze strony pracowników urzędu, m.in. w celu założenia i rejestracji stowarzyszenia, a także pozyskania środków zewnętrznych koniecznych do jego funkcjonowania.

Efektem w/w rozmów jest zapewnienie, że stowarzyszenie może liczyć na 50% bonifikatę kwoty najmu lokalu jak również na fundusze od sponsorów, które umożliwią roczną opłatę mediów i wyżywienie dzieci. Kwestie lokalu są dość istotne, dlatego Zarząd Powiatu zobowiązał się do udostępnienia w II połowie przyszłego roku lokalu w budynku przy ul. Kościuszki, funkcjonującym przy LARGO. Duża ilość przestronnych pomieszczeń, sala do przedstawień teatralnych i inne udogodnienia mogą być kolejnym nowym, dobrym rozwiązaniem dla świetlicy, która do tej pory mieściła się w budynku przy ul. Lecha. Dotychczas podopieczni świetlicy "Dzieci z chmur" mieli do dyspozycji kilka małych pomieszczeń w części podpiwniczonej bez większego dostępu do światła dziennego. Po przeprowadzce w roku 2020 będzie z pewnością przytulnie, schludnie i znacznie więcej miejsca niż w dotychczasowej siedzibie,
a co najważniejsze nowy lokal zapewni większe możliwości wychowawcom na realizację ciekawych projektów, warsztatów oraz występów artystycznych.

Do świetlicy "Dzieci z chmur" uczęszcza ok. 29 dzieci, które spędzają tam czas po zajęciach w szkole pod opieką wychowawców. Świetlica działa codziennie w godz. 13.00 – 18.00, dzieciom zapewniony jest też ciepły posiłek. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny.

Przypomnijmy, Świetlica Środowiskowa „Dzieci z Chmur” powstała przed 1999 rokiem i była świetlicą miejską. Po powstaniu powiatów świetlica przeszła jako zadanie dodatkowe, w ramach finansowania przez powiat i w kolejnym etapie została zmieniona na świetlicę środowiskową. Opierając się na przepisach wynikających z artykułu 18 Ustawy o wspomaganiu rodziny okazuje się, że zadanie świetlicy, placówki dziennej dla dzieci powinno być prowadzone przez gminy, albo powinno być poza gminne, jeżeli zostanie zlecone organizacjom pozarządowym bądź innym jednostkom, w tym kościelnym. Powiat Gnieźnieński nie jest żadną z tych organizacji. Decyzja o zaprzestaniu finansowania świetlicy wiąże się przede wszystkim z trudną sytuacją finansową powiatu, stąd Zarząd Powiatu musi skupić się na realizacji nałożonych na samorząd licznych zadań obowiązkowych.

Warto zaznaczyć, iż koszt utrzymania Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” to 325 tys. zł. rocznie, z czego 88% to koszty wynagrodzeń dla pracowników. Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę z tego, że podjął bardzo trudną i niepopularną społecznie decyzję, ale jest ona podyktowana brakiem wystarczających środków finansowych na działalność świetlicy, której funkcjonowanie nie jest obligatoryjnym zadaniem powiatu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki