BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych

Wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cykl szkoleń obejmujący wszystkie powiaty Województwa Wielkopolskiego organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestmików przywitał Zbigniew Stajkowski, przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie. Następnie głos zabrali Piotr Łykowski, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Bolesław Kaźmierczak, kierownik Zespołu Doradczego w powiecie gnieźnieńskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Rolnicy uczestniczący w szkoleniu zostali poinformowani o harmonogramie wprowadzania kolejnych działań w ramach PROW 2014–2020 oraz wielkości planowanej pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł


O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki