BIPŚroda, 07.6.2023

I Szkoła Europejska w Gnieźnie

I Szkoła Europejska w Gnieźnie
Placówkę tę w marcu 2015 roku odwiedzili pracownicy naukowi Instytutu i zauważyli, że szkoła wyróżnia się jakością edukacji, gorliwością w krzewieniu polskości i gospodarnością. Wówczas zrodził się pomysł objęcia szkoły patronatem naukowym Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

Inicjatywą otwierającą długofalowy projekt była I Szkoła Europejska w Gnieźnie. Licealiści w ciągu pięciu dni poznali najważniejsze miejsca regionu (Gniezno, Ostrów Lednicki, Dziekanowice, Poznań). Wiedzę o zabytkach kultury przybliżył młodzieży dr hab. Leszek Wetesko.

Jedną z głównych idei przyświecających inicjatywnie było pokazanie młodzieży, jak wygląda życie uniwersytetu. Młodzi mieli okazję zapoznać się z wszystkimi formami zajęć prowadzonych na uczelni. Podczas wykładu z prof. zw. dr hab. Grzegorzem Łukomskim poznali historię uniwersytetów w Europie i w Polsce oraz dzieje Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zajęcia w formie konwersacji dotyczących sztuki komunikacji interpersonalnej poprowadziła prof. UAM dr hab. Eliza Grzelak. Młodzież wzięła też udział w warsztatach dziennikarskich poprowadzonych przez dr Katarzynę Jędraszczyk, koordynatorkę projektu. Program urozmaiciły pokazy filmów, wizyty w instytucjach samorządowych, zajęcia sportowe, konkurs fotograficzny oraz grillowanie ze studentami IKE UAM.

Przedsięwzięcie to wsparli finansowo i logistycznie Urząd Miasta Gniezna oraz Powiat Gnieźnieński. Koncepcję i realizację programu oraz opiekę merytoryczną zapewnił Instytut Kultury Europejskiej UAM.

Prawie wszyscy uczniowie z Mościsk mają polskie korzenie, doskonale władają językiem polskim, ale nigdy nie byli w Wielkopolsce. Przyjazd do Gniezna był dla nich okazją do lepszego poznania najdawniejszych dziejów Polski oraz zobaczenia miejsca, z którym część z nich z pewnością zwiąże swoją przyszłą edukację akademicką. Zadowolenie uczestników i satysfakcja organizatorów są gwarantem kontynuacji programu w przyszłości.

Katarzyna Jędraszczyk (IKE UAM)
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki