BIPSobota, 03.6.2023

Rozdano kolejne krewkarty dla uczniów ze szkół powiatu

Rozdano kolejne krewkarty dla uczniów ze szkół powiatu
Uroczystego wręczenie krewkart dokonała Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Anna Zawadzka, Kierownik Działu Marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Włodzimierz Pilarczyk, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 21 kwietnia w sali sesyjnej gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego, Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński podziękowała uczniom za cenny dar krwi, który może w przyszłości uratować ludzkie życie. Pani Starosta wyraziła również swój podziw wobec wszystkich, którzy podjęli całożyciową decyzję o rejestracji w bazie dawców szpiku. To wielka odwaga i odpowiedzialność, za którą dziękuję – dodała. Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, za sprawą okolicznościowych upominków, podziękowała również pani Marii Homan - koordynatorowi Fundacji Anny Wierskiej DAR SZPIKU z Poznania i wolontariuszowi Drużyny Szpiku Adamowi Kaczmarkowi za wkład w rozwinięcie projektu „Błękitna krew” o zagadnienia związane z dawstwem szpiku.

Projekt Błękitna krew rozpoczął się w marcu 2012 roku. Miał zachęcić młodych ludzi, aby w dorosłość wchodzili mając w portfelu nie tylko dowód osobisty, ale też drugi bardzo ważny dokument: krewkartę, potwierdzającą posiadaną przez nich grupę krwi. Od tego czasu do projektu włączono wszystkie szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W dotychczasowych trzech edycjach warsztaty odbyło tysiące uczniów. Zebrano ponad 600 litrów krwi. Wręczono blisko 500 krewkart dla osób, które dwukrotnie oddały krew. W 10 akcjach zorganizowanych od stycznia do marca 2015 roku na terenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu zebrano łącznie ponad 146 litrów krwi. Na akcje poboru krwi w szkołach zgłosiło się 493 chętnych z czego, po wywiadzie i badaniach, 325 osób ostatecznie zakwalifikowano do jej oddania.

Rok 2015 jest również pierwszym, w którym pilotażowo we wszystkich szkołach rozszerzono projekt „Błękitna krew” o zagadnienia zawiązane z honorowym dawstwem szpiku. Spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poprzedzały trwające w szkołach akcje poboru krwi. Prowadzone były przez przedstawiciela Fundacji Anny Wierskiej DAR SZPIKU z Poznania, panią Marię Homan oraz wolontariuszy Adama Kaczmarka i Mateusza Korzybskiego. Uczestniczyło w nich 764 uczniów. Od poszczególnych zespołów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczących w akacjach, uzyskano informację, że do bazy dawców szpiku zgłosiło się w efekcie już 57 osób!

We wtorkowej uroczystości, uczestniczyli również: Krystyna Król – działacz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie, Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński, Monika Twardowska, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektorzy i nauczyciele Szkół Ponadgimnazajalnych Powiatu Gnieźnieńskiego, opiekunowie szkolnych kół PCK oraz dyrektorzy Wydziałów Gnieźnieńskiego Starostwa.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki