BIPŚroda, 07.6.2023

IX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

IX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
IX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 kwietnia 2015 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Zasoby pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
 7. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2014.
 8. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2014.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie;
  2. w sprawie: wystąpienia z zawiadomieniem o ujawnionej okoliczności wskazującej na podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  3. w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 „Bezpieczny Powiat”;
  4. w sprawie zmiany statutu oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie;
  5. w sprawie: przekazania przez Powiat Gnieźnieński w latach 2015 i 2016 dla Miasta Gniezna dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wydaniu i wydruku monografii miasta pn. „Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski”;
  6. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015-2025;
  7. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki