BIPNiedziela, 04.6.2023

PUP w Gnieźnie pozyskał nowe środki

PUP w Gnieźnie pozyskał nowe środki
Celem programu jest podniesienie w 2014 r. aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 37 osób oddalonych od rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Program realizowany będzie do 31.12.2014 roku.

PUP pozyskał również środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dzięki którym możliwa będzie pomoc dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub długotrwale bezrobotnych. Programem realizowanym do 28.02.2015 r. objętych będzie 41 osób.

Gnieźnieński Powiatowy Urząd Pracy dysponuje także środkami z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dedykowanymi osobom do 30 roku życia. Skorzysta z nich 77 osób.Program realizowany będzie przez PUP w Gnieźnie do 28.02.2015 r.

Po więcej informacji zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy - pokoje:4, 5, 6, 7,8,10,14, 15, 16,19,20 w CAZ, przy ul. Sobieskiego 20. Informacje telefoniczne: 6697010, 6697011, 6697012, 6697013, 6697018, 6697019, 6697020, 6697022, 6697028 ,6697032 ,6697033.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki