BIPCzwartek, 08.6.2023

„Szczęśliwa Trzynastka” dla I Liceum Ogólnokształcącego

„Szczęśliwa Trzynastka” dla I Liceum OgólnokształcącegoCelem przeprowadzonego konkursu było:
  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie,
  • podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej,
  • propagowanie konkretnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, które będą procentowały w przyszłości,
a jego adresatami - uczniowie liceów i szkół ponadgimnazjalnych.

W lutym br. do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie rozesłane zostały materiały, na podstawie których przeprowadzono eliminacje pozwalające wyłonić reprezentantów poszczególnych szkół w finale. Następnie 28.04.2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie odbył się finał XIII edycji konkursu. Tego dnia 15 uczestników z: I LO, II LO, Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego, ZSP nr 2 i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych rozwiązywało test składający się z 30 pytań z zakresu ochrony przyrody, ochrony powietrza, wód i ochrony klimatu. Etap pisemny wyłonił 5 finalistów, którzy następnie odpowiadali na pytania w formie multimedialnej.

Na podstawie punktacji uzyskanej w I i II części konkursu, jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce: Mateusz Koteras – I Liceum Ogólnokształcące,
II miejsce: Mateusz Król – II Liceum Ogólnokształcące,
III miejsce: Zuzanna Banicka – II Liceum Ogólnokształcące,
IV miejsce: Magdalena Bednarek - Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego,
V miejsce: Łukasz Kaszyński – II Liceum Ogólnokształcące.

Zwycięzcom, na których jak co roku czekały cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Konkursowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych o tematyce przyrodniczej oraz gazetek „Eko-Orlik” przygotowanych przez członków szkolnego koła ekologicznego. Finał wzbogacił również wykład Adama Gatniejewskiego - pasjonata przyrody, a szczególnie ratowania siedlisk jerzyków pn.”Uratujmy jerzyki”.

Konkurs zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia: „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki