BIPCzwartek, 08.6.2023

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – zapraszamy na bezpłatną konferencję - 9.12.2013 r.

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2013 r. w auli III LO w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20.

PROGRAM

11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji.
11.10 – 11.25 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – prawne uwarunkowania kształcenia.
Mariola Sochacka, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłecku
11.25 - 11.45Głosem zainteresowanej.
Agata Powałowska, uczennica III LO w Gnieźnie.
11.45 – 12.15 Pierwsze kroki dziecka słabo widzącego w szkole w ogólnodostępnej.
Marta Soberska, tyflopedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku
12.15 – 12.45 Jak pomóc dziecku słabo słyszącemu i niesłyszącemu w szkole ogólnodostępnej.
Jolanta Kuryś – Skrzypczak - surdopedagog Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
12.45 – 13.00 Przerwa
13.00 – 14.00 Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej.
Monika Karwacka, pedagog specjalny, ODN Euronauka.
14.15 – 14.30 Z doświadczeń nauczyciela szkoły integracyjnej.
Ewelina Urbańska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie.
14.30 – 14.45 Oferta współpracy.
SOSW nr 2 w Gnieźnie, sieci współpracy i samokształcenia PPP w Kłecku
14.45 – 15.00 Pytania.
15.00 Zakończenie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy szkoły o potwierdzenie udziału w konferencji z podaniem ilości osób na adres: pppklecko@wp.pl lub telefonicznie 61 4240783
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki