BIPCzwartek, 01.6.2023

Powiat dąży do kompromisu

Powiat dąży do kompromisu
Samorząd trzemeszeński był reprezentowany przez pełnomocnika burmistrza Jarosława Jatczaka oraz przewodniczącego komisji finansów Rady Miejskiej Krzysztofa Szapowała, natomiast Powiat reprezentowali: starosta Dariusz Pilak, wicestarosta Robert Andrzejewski,członek zarządu Powiatu Alina Kujawska – Matanda,dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu Aleksandra Kuźniak oraz przewodniczący Rady Powiatu Telesfor Gościniak. Ponadto w spotkaniu po stronie Powiatu wzięli także udział szefowie powiatowych struktur koalicyjnych: senator Piotr Gruszczyński (PO) oraz poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD).

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w przeddzień wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oraz stanowiska stron co do koncepcji dalszego funkcjonowania szkolnictwa ponad gimnazjalnego i gimnazjalnego w Gminie Trzemeszno. Uczestnicy spotkania podkreślali przy tym, że wyrok WSA nie rozwiąże wszystkich dotychczasowych problemów i konieczność współdziałania w tym zakresie przez organy obu jednostek samorządu terytorialnego jest i niezbędna i nieunikniona. Po rzeczowej dyskusji pojawiło się po obu stronach większe zrozumienie dla wzajemnie prezentowanych stanowisk i wola znalezienia kompromisowego, wobec wyjściowych propozycji,rozwiązania istniejącej sytuacji. Najbliższe tygodnie pokażą, czy osiągnięciekompromisu akceptowalnego dla obu stron, jest możliwe.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki