BIPCzwartek, 08.6.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje Program specjalny „Motywacja, aktywność – praca”

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje Program specjalny „Motywacja, aktywność – praca”
Celem programu “Motywacja, aktywność - praca” jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia.

Programem objętych będzie 20 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Program realizowany będzie do 31.12.2013 r.


W ramach programu:
  • Wszyscy uczestnicy skierowani zostaną na specjalistyczny proces poradnictwa zawodowego w trakcie, którego wspólnie z doradcami zawodowymi opracują ścieżkę aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania
  • Uczestnicy programu zostaną objęci pomocą i wsparciem pośredników pracy
  • Wszyscy uczestnicy programu specjalnego będą korzystać z zajęć prowadzonych w klubie pracy przez lidera klubu pracy z zakresu prezentowania własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
  • 10 osób zostanie skierowanych na szkolenie - Kurs obsługi komputera, urządzeń biurowych i kas fiskalnych z umiejętnością wystawiania faktur
  • 20 osób zostanie skierowanych na staże
  • 10 osób bezrobotnych podejmie zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Zapraszamy od udziału w programie osoby długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz pracodawców

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy
-pokój 5, 6, 7, 14, 15, 16 w CAZ (parter).


POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE
62 – 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20
tel. (61) 426-16-49, 426-44-34, fax 426-11-62,
e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki