BIPPiątek, 09.6.2023

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXV sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 kwietnia 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2012.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2012 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2012.
 9. Wręczenie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zespołowi Pieśni i Tańca „Strzecha” z siedzibą w Trzemesznie.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2020;
  2. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2013 – 2020;
  3. w sprawie: zatwierdzenia projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  4. w sprawie: określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Gnieźnieński;
  5. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki