BIPŚroda, 31.5.2023

Historia, bezpieczeństwo i pasja czyli 30 lat minęło…

Historia, bezpieczeństwo i pasja czyli 30 lat minęło…
Ten uroczysty dzień był dla zgromadzonych w eSTeDe członków Automobilklubu okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i momentem określenia kolejnych planów na przyszłość. Po powitaniu wszystkich uczestników uroczystości, głos zabrał Włodzimierz Dębowski Prezes Delegatury Automobilklubu Wielkopolski w Gnieźnie, który przedstawił okoliczności powstania gnieźnieńskiej Delegatury i jej osiągnięcia w minionych 30 latach. Przypomniał, że z inicjatywy ówczesnego Wiceprezydenta Miasta Gniezna Mariana Górnego i przy aprobacie Prezesa Automobilklubu Wielkopolski, którym w latach 1982-1990 był Marek Kuk, w dniu 15 marca 1983 roku powołana została do życia gnieźnieńska Delegatura Automobilklubu Wielkopolski. Pierwszym jej Prezesem został zmarły kilka lat temu Bogdan Kowalczewski. Wiceprezesami ówczesnego Zarządu byli Henryk Pajkert i Marek Staszewski, którzy uczestniczyli w jubileuszowej uroczystości jako goście honorowi.

Jak podkreślał obecny na spotkaniu Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, osoby działające od wielu lat w strukturach stowarzyszenia nie realizują w nim wyłącznie swojej pasji. Każdego roku gnieźnieński Automobilklub podejmuje bowiem trud dbałości o historię i walory przyrodnicze naszego regionu. Co jednak najważniejsze, członkowie Automobilklubu poprzez ciągłe akcje edukacyjne dla kierujących i innych uczestników ruchu dbają o nasze bezpieczeństwo.

Podczas spotkania Włodzimierz Dębowski – Prezes Delegatury Automobilklubu Wielkopolski w Gnieźnie serdecznie podziękował wszystkim, którzy w ostatnich latach wspomagali Automobilklub w popularyzacji turystyki samochodowej i wspierali podejmowane przez niego inicjatywy. Słowa podziękowań i okolicznościowe upominki otrzymali także najaktywniejsi i wyróżniający się członkowie Automobilklubu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki