BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nowa „Perspektywa” PUP w Gnieźnie

Nowa „Perspektywa” PUP w Gnieźnie
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie kontynuuje tym samym realizację projektu pn. „Perspektywa”. Niniejszy projekt w kwocie 4 481 477,20 zł. będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych w wieku 15 -30 lat, bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych z terenów wiejskich. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania (IPD). Celem zastosowania IPD dla wszystkich uczestników projektu jest zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego, co pozwoli na kompleksową analizę ich potrzeb i oczekiwań.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie między innymi kursy z zakresu: przedsiębiorczości, szkolenia dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, szwaczek – wykonywania prac w zakresie tapicerstwa oraz obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. PUP w Gnieźnie prowadzić będzie również szereg kursów indywidualnych. Dzięki pozyskanym środkom realizowane będą także staże. Zainteresowani będą mogli ponadto skorzystać z usług doradcy zawodowego oraz ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2008 r. Dzięki dodatkowym środkom będzie mógł być kontynuowany do końca 2013 roku. W tym okresie zaktywizowano łącznie 2 439 osób (w tym 1 550 kobiet oraz 889 mężczyzn). Całkowita wartość projektu (od początku jego realizacji) wyniosła: 20 952 852,86 zł

Warto dodać, że w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została zbadana efektywność zatrudnienia osób bezrobotnych korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. W województwie wielkopolskim, spośród 31 powiatów ziemskich, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uplasował się na 1. pozycji z efektywnością na poziomie 90,6% (!), przy średniej wojewódzkiej na poziomie 66,3%.

Więcej informacji na temat projektu oraz kompleksowej oferty skierowanej dla osób bezrobotnych można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 oraz na www.pup-gniezno.pl.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki