BIPNiedziela, 28.5.2023

Dyskutujmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki!

Dyskutujmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki!
Debata objęta została patronatem Ministerstwa Środowiska, patronatem Starosty Gnieźnieńskiego.

21 listopada w 21 listopada 2012 o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 odbędzie się debata, podczas której uczestnicy zastanowią się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu oraz adaptacji do nich. Celem debaty będzie dyskusja na temat rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego do 2030 roku, biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania klimatyczne. Debatą tą powiat włącza się w ogólnoeuropejskie dążenia do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do ich negatywnych skutków.

Działania na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do zachodzących zmian traktuję jako integralną część zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Rozwoju - odbywającego się z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyczyniającego się do poprawy jakości naszego życia. Ale zrównoważony rozwój nie będzie osiągalny bez zaangażowania władz na wszystkich szczeblach i bez zaangażowania mieszkańców. Dlatego popieram projekt „Dobry Klimat dla Powiatów”. Wydarzenie to jest modelowym przykładem zasady przyjętej już w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro: myśl globalnie – działaj lokalnie.

Liczę, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej – do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również dla mnie przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić naszą politykę klimatyczną, ale również inwestycyjną – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.


Podczas debaty podjęta zostanie również dyskusja czy powiat może stać się samowystarczalny energetycznie i czysty ekologicznie oraz jak powiat może zaadaptować się do nowych warunków klimatycznych.

W ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów chcemy zachęcić mieszkańców nie do narzekań na klimat, ale do konstruktywnej dyskusji o tym jak się do jego zmian adaptować. Co robić w powiecie, aby ograniczyć emisję CO2 i jednocześnie oszczędzić pieniądze, aby zamiast na ogrzewanie przeznaczyć je np.: na przybory szkolne dla dzieci lub dodatkowe świadczenia lekarskie. Chcemy też zwrócić uwagę na fakt wyczerpywania się surowców naturalnych i w związku z tym wzrost ich cen. Naszym przykładem dobrych praktyk na rzecz ochrony klimatu w powiatach są rozwiązania, które przyjęto w Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii. Tam rozwiązania i działania pro klimatyczne przyczyniły się, z jednej strony, do poprawy życia i zdrowia wielu mieszkańców, a z drugiej strony do dużych oszczędności w budżecie regionu – wyjaśnia Wojciech Szymalski koordynator projektu Dobry klimat dla Powiatów, w ramach którego organizowana jest debata.

Pomysł projektu i debat klimatycznych został zainspirowany działaniami Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii, który z powiedzeniem wykorzystał zmieniający się klimat i adaptację do jego zmian do własnego rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców. Organizatorzy debat mają nadzieję, że debata o wykorzystaniu zmian klimatu do rozwoju i adaptacji do zmian klimatu zadomowi się w Polsce na dłużej, a powiatowe dyskusje zainspirują lokalne społeczności do działań pro klimatycznych.

Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o powiatowych debatach klimatycznych
www.chronmyklimat.pl
Monika Jaromin m.jaromin@ine-isd.org.pl
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Ul. Nabielaka 15/1 Warszawa
Tel.: 22-851-04-04

Załączniki:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki