BIPNiedziela, 04.6.2023

Czy targi turystyczne mają przyszłość?

Czy targi turystyczne mają przyszłość?
Targi Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon w Poznaniu odbywały się w dniach od 24 do 27 października br. W sumie w tym roku na imprezie obecnych było ponad 650 - ciu wystawców z kraju i zza granicy ( m.in. z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Grecji, Ukrainy, Czech, Singapuru, Republiki Seszeli, RPA, Indii, Malezji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii,) Mimo tej dużej ilości wystawców, odczuwalny był wszechobecny w Polsce, jak i w Europie kryzys gospodarczy.

Największa ilość pytań ze strony odwiedzających stoisko powiatu dotyczyła Szlaku Piastowskiego. Nie powinno to być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiącach o szlaku jest stosunkowo głośno. Niewątpliwie przyznanie Szlakowi Piastowskiemu certyfikatu przez Polską Organizację Turystyczną jako najlepszemu produktowi turystycznemu w roku 2012, również przełożyło się na zainteresowanie szlakiem.

Powiat zachęcał odwiedzających przyjazdem do Gniezno i do powiatu poprzez przygotowane materiały promocyjne w ramach realizowanej kampanii unijnej pn. Tu powstała Polska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również foldery dotyczące Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej oraz wielkopolskiego odcinka drogi św. Jakuba.

Ogromną popularnością cieszyły się również plakaty edukacyjne, prezentowane na stoisku, odwołujące się do początków państwa polskiego. Mimo, że plakaty są przeznaczone i zostały już rozdysponowane za pośrednictwem kuratoriów oświaty do szkół podstawowych w Polsce, pytały o nie również placówki muzealne oraz szkoły wyższe.

Pomimo zmniejszającej się roli i znaczenia targów w branży turystycznej, wypieranych coraz silniej przez nowoczesne narzędzia promocyjne, w tym głównie przez Internet, obecność na najważniejszych targach turystycznych należy traktować jako kreację własnego wizerunku i prestiż. Za takie kluczowe miejsca ekspozycji swojej oferty Powiat Gniezno uznaje największe targi turystyczne w Polsce - w stolicy swojego regionu ( w październiku) oraz najważniejszą imprezę targową na świecie, tj. targi ITB w Berlinie ( w marcu ).

Targi turystyczne to również okazja do spotkania branży, wymiany poglądów, podpatrzenia pomysłów oraz uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki