BIPNiedziela, 28.5.2023

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Kryteria wyboru osób, które mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 40 tys. zł omawiali przedstawiciele trzech instytucji zaproszonych do udziału w spotkaniu, udzielających wsparcia dla mieszkańców m.in. z powiatu gnieźnieńskiego. Pan Michał Bittner, koordynator projektu „Firma, czyli ja”, wytłumaczył na jakich zasadach jest przyznawane wsparcie w Zakładzie Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA. Następnie projekt „Zielone światło dla Ciebie” omówiła pani Monika Kaczmarek z Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego – kierownik projektu. Na końcu wystąpiła pani Renata Kościelniak– kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.

Warto nadmienić, iż projekty „Firma, czyli ja” oraz „Zielone światło dla Ciebie” są realizowane z udziałem środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy, oprócz dotacji ze środków finansowych z Funduszu Pracy, udziela wsparcia również ze środków unijnych tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat dofinansowania ze środków unijnych do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel.: 61 425 02 90
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki