BIPSobota, 03.6.2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2012 roku uznała, że oferty złożone przez:
  • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, mieszczące się przy ul. Lecha 11, 62-200 Gniezno,
  • Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Maksymiliana Kolbego, mieszczącą się przy ul. Kwiatowej 7, 62-200 Gniezno,
spełniają wymogi formalne.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 392/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2012 roku”, zleca realizację zadania w formie wsparcia następującym podmiotom:
  • Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, mieszczącemu się przy ul. Lecha 11, 62-200 Gniezno. Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych00/100).
  • Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbego, mieszczącej się przy ul. Kwiatowej 7, 62-200 Gniezno. Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 15 000 zł. (słownie: piętnaścietysięcyzłotych00/100).
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki