BIPSobota, 10.6.2023

Tutoring wychowawczy

Tutoring wychowawczy
Inauguracja, w której udział wzięli dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, nauczyciele już pracujący z młodzieżą jako tutorzy oraz nauczyciele rozpoczynający roczny kurs przygotowujący do pracy w charakterze tutora, miała miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

W chwili obecnej w następujących szkołach powiatu gnieźnieńskiego: I Liceum Ogólnokształcące Gnieźnie, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie pracuje szesnastu tutorów. Powyższe placówki oświatowe skierowały na nowy cykl szkoleń kolejne 13 osób. Dołączyło do nich również piętnastu przedstawicieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, który będzie szkołą-koordynatorem całego projektu.

Doświadczenia płynące ze szkół uczestniczących w projekcie pokazują, że tutoring jest skuteczną metodą rozwiązywania problemów napotykanych w kształceniu młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym. Wspomaga on ucznia w rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego osobistymi predyspozycjami psychofizycznymi. Skuteczności projektu upatruje się przede wszystkim w zmianie relacji między uczniem, a nauczycielem oraz w zakresie opieki szkolnej i związanych z nią oddziaływań wychowawczych. Ma on na celu budowanie relacji wychowawczych w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego. Zmiana relacji i idące za nią zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli jest warunkiem budowania gotowości ucznia do nauki oraz gotowości nauczycieli do jego wspierania. Tutoring umożliwia zmianę systemu opieki szkolnej z grupowego wychowawstwa klasowego na zindywidualizowany system tutorski, skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach do każdego ucznia z osobna.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki