BIPPiątek, 02.6.2023

Gnieźnieńskie konsultantki PI FE najlepsze w Wielkopolsce !

Gnieźnieńskie konsultantki PI FE najlepsze w Wielkopolsce !
Wśród Punktów Informacyjnych FE w Wielkopolsce Gniezno dwukrotnie zajęło I miejsce!W gnieźnieńskim PI FE pracują konsultantki, których wiedza jest co pół roku weryfikowana i potwierdzana certyfikatem wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Od początku działalności do czerwca 2011 r. w Punkcie w Gnieźnie zarejestrowano 3062 konsultacji, w większości osobistych - w siedzibie Punktu, ale także telefonicznych i e-mailowych.
Po poradę, z jakiego programu należy skorzystać i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie dla swojej działalności, zgłaszają się głównie przedsiębiorcy, ale również osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu itp.

W ramach działalności informacyjno-promocyjnej, konsultantki prezentują możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji, imprez plenerowych. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje również różnego rodzaju przedsięwzięcia takie jak: szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, konkursy plastyczne oraz „Lekcje europejskie” w wybranych szkołach w ramach konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”.W Puncie Informacyjnym Funduszy Europejskim w Gnieźnie można uzyskać informacje m.in. na temat dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przedstawiają również zasady ubiegania się o środki finansowe, dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku oraz przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno – promocyjne w zakresie programów pomocowych ze środków unijnych. W Punkcie można również uzyskać informacje o przebiegu rozliczania (etapy, procedury, wymagane dokumenty) oraz o zasadach kontroli projektów, a także informacje o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo- księgowych oraz wymogach formalnych wniosków o płatność.

W najbliższym czasie PIFE w Gnieźnie planuje akcję - Mobilne Punkty. Celem akcji jest dotarcie z informacją na temat funduszy europejskich i możliwości ich wykorzystania do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność wyjazdową do gmin.
Przypomnijmy, Powiat Gnieźnieński podpisał porozumienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie w dniu 8 lutego 2008 r. W strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Punkt Informacyjny podlega pod Wydział Promocji i Rozwoju.
Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich funduszach europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności. Obecnie w Wielkopolsce funkcjonuje 10 lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Rynek 10/1 (w siedzibie GARG sp. z o.o.)
62-200 GNIEZNO
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
gniezno.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki