BIPCzwartek, 01.6.2023

Z matematyką w przyszłość

Z matematyką w przyszłość


Szkoły biorące udział w projekcie:
  • Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
  • Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum w Szamotułach
  • Zespół Szkół nr 1 we Wronkach
Z tej grupy 64 uczniów (po 32 z każdego powiatu) wzięło udział w 3 wyjazdach edukacyjnych oraz w obozie matematycznym, podczas których m.in. poznawali oferty uczelni wyższych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, poznawali historię Enigmy i współczesne techniki szyfrowania, uczestniczyli w warsztatach poświęconych specjalistycznym programom do nauki geometrii.

Łącznie, przez 2 lata realizacji projektu, wzięło w nim udział ponad 800 uczniów i uczennic (z czego 360 z powiatu gnieźnieńskiego), którzy poprzez dodatkowe zajęcia, w tym zajęcia prowadzone na platformie e-learningowej, podnosili swoje kwalifikacje matematyczne.

Projekt realizowany był od sierpnia 2009 roku do lipca 2011 roku. Jego celem ogólnym było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie ICT i nauk matematycznych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, a także wdrożenie innowacyjnych metod nauczania przez Internet pozwalającego na wyższą skuteczność nauczania dzięki indywidualizacji. Projektem objęte były 4 placówki: ZSGiL nr 1 w Szamotułach, ZS nr 1 we Wronkach (powiat szamotulski) oraz ZSGiL w Trzemesznie i ZSP w Witkowie (powiat gnieźnieński). Dzięki realizacji projektu szkoły doposażone zostały w sprzęt: komputery przenośne, projektory multimedialne, kalkulatory graficzne, tablice suchościeralne, a także w specjalistyczne oprogramowanie do nauki geometrii.

Na uwagę zasługują rezultaty zrealizowanego projektu: zarówno w szkole w Trzemesznie, jak i w Witkowie, jak wykazały przeprowadzane testy, prawie 100% uczniów podniosło swoje kwalifikacje. Dużą satysfakcję budzą wyniki matur: zdawalność i wynik średni Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie jest znacznie wyższy niż średnia dla Wielkopolski oraz kraju: maturę z matematyki zdało aż 90% uczniów. Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwojowych w roku szkolnym 2009/2010 wybrali poziom rozszerzony matury z matematyki, a większość z nich wybrała studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej lub kierunki ścisłe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Akademii Ekonomicznej. Z deklaracji, które uzyskali nauczyciele wynika, że także obecni absolwenci poważnie rozważali kontynuowanie nauki na kierunkach ścisłych na UAM, AE i PP. Mimo, że w testach diagnostycznych uczniowie większość zadań rozwiązywanych podczas zajęć uznawali za trudne lub bardzo trudne, zdecydowana większość uczniów wykazywała, że zajęcia przyczyniły się do pogłębienia ich wiedzy, ułatwiły przygotowanie do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego. Uczniowie z dużą otwartością korzystali z zakupionych sprzętów: chętnie sięgali po kalkulatory graficzne, korzystali z programu CABRI, a wykorzystywanie podczas zajęć prezentacji multimedialnych uznali za duże uatrakcyjnienie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się platforma e-learningowa - uczniowie kontaktowali się z nauczycielem po lekcjach, mogli zadawać pytania, dodawać komentarze.

W czasie zajęć wyrównawczych, rozwijających: zarówno tradycyjnych – w ławkach, jak i prowadzonych na platformie e-learningowej, a także w trakcie wyjazdów edukacyjnych uczniowie przekonywali się, że uczenie się matematyki to inwestycja w siebie i w swoją przyszłość. Poznawali praktyczne zastosowanie matematyki, przekonywali się, że studia ekonomiczne i inżynierskie to ciekawy i atrakcyjny pomysł na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej.

Projekt był w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał charakter partnerski – liderem projektu był powiat gnieźnieński, partnerem: powiat szamotulski.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki