BIPSobota, 10.6.2023

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Do jej podstawowych zadań należy:
  • opiniowanie projektów strategii powiatu,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2011-2012

Robert ANDRZEJEWSKI Wicestarosta Gnieźnieński przewodniczący rady
Bolesław CIECIELCZYK Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie wiceprzewodniczący Rady
Jan GORZELAŃCZYK Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sekretarz

Pozostali członkowie rady

Michał POWAŁOWSKI Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Stanisław DOLACIŃSKI Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Waldemar JANUSZ Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Na Ratunek”
Maria BRYKCZYŃSKA Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie
Stanisław KRÓL Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI Towarzystwo Miłośników Gniezna
Mirosław SOBCZAK Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno
Ks. Krzysztof STAWSKI Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki