BIPPoniedziałek, 29.5.2023

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
V SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
24 lutego 2011 roku


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 9. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych,
  2. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
  3. w sprawie: wyznaczenia reprezentanta Powiatu Gnieźnieńskiego na Walnym Zebraniu Członków Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy,
  4. w sprawie: rozpatrzenia skargi geodetów działających na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na Dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
  5. w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,
  6. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego - (Powidz),
  7. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały dotyczącej budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  8. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki