BIPPoniedziałek, 29.5.2023

LIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
31 SIERPNIA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Wręczenie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Rajmundowi Gąsiorkowi.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2010 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2010 roku.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/409/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego;
  2. w sprawie: utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy”;
  3. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla miejscowości Wola Rogowska w gminie Wietrzychowice, Województwo Małopolskie;
  4. w sprawie: przystąpienia i zatwierdzenia do realizacji projektu: „Centrum Aktywności Społecznej „LARGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
  5. w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku;
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo;
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Trzemeszno;
  8. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  10. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  11. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  12. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  13. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P na odcinku Owieczki-Łubowo;
  14. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno – Charbowo;
  15. w sprawie: uchylenia Uchwały nr L/391/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P – ulica Pałacowa w miejscowości Czerniejewo;
  16. w sprawie: przekazania zadania i dotacji przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P – ulica Pałacowa w miejscowości Czerniejewo;
  17. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki