BIPSobota, 03.6.2023

Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim? – Debata oxfordzka

Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim? – Debata oxfordzka

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dyrektor ZSE-O Sławomir Wierzelewski, a w tajniki debaty wprowadziła dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Aleksandra Kuźniak. Jako nadrzędy cel debaty dyrektor Kuźniak wymieniła konieczność przygotowania młodego człowieka do życia w środowisku społecznym i naturalnym, lokalnym i globalnym.

W debacie wzięło udział dziesięcioro uczniów z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego, podzielonych na dwa zespoły: „składających propozycje i pozostających w opozycji”. Obradom przewodniczyła pani marszałek i sekretarz – nauczycielki szkół ponadgimnazjalnych. Organem wspomagającym dyskutantów były trzyosobowe kolegia, w skład których weszli również nauczyciele. Cała grupa zaangażowana w debatę oxfordzką została przeszkolona przez instruktorki z Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”. Podczas prezentowania argumentów obowiązywał ściśle przestrzegany reżim czasowy. Trwającą blisko godzinę debatę, zakończyło głosowanie widzów, którzy opowiedzieli się po stronie racji „Opozycji”. Za najbardziej przekonywującego prelegenta publiczność uznała Krzysztofa Modrzejewskiego – przedstawiciela „Propozycji”.

Debata oxfordzka jako metoda pracy dydaktycznej okazała się znakomitym sposobem integrowania środowiska szkolnego, ale również odsłoniła blaski i cienie współczesnej edukacji. Przedstawiane przez młodzież argumenty były dość powierzchowne, młodzi ludzie bezwiednie udowodnili, na czym polega siła mediów i Internetu, ale ich zapał twórczy i otwartość wystąpienia świadczą o potrzebie stosowania tej aktywizującej metody pracy.

Dokonując podsumowania, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak zwrócił uwagę na kilka aspektów wystąpień młodzieży: - By rozwijać się, potrzebne są skrzydła i rozsądek – dwa niezbędne elementy do rozwoju lokalnej Ojczyzny, a globalnie – Polski. Tymczasem, by mówić o społeczeństwie obywatelskim należy rozważyć kilka fundamentalnych spraw. Po pierwsze, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla mnie flaga narodowa. Po drugie, jakie znaczenie ma dla nas hymn narodowy. Zapis konstytucyjny zobowiązuje, a jako najważniejszego aktu prawnego - należy go przestrzegać, w przeciwnym razie stanie się zapisem martwym. Po trzecie, pamiętajmy, że my, Polacy, możemy się szczycić drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Należałoby więc zadać sobie pytanie, czym różni się dzisiejsza konstytucja od majowej z 1791 roku.

Rozważając kwestię dobra narodowego, wicestarosta przywołał postać Jana Pawła II i Ireny Sendlerowej. Wykazał, że Papież Polak był przede wszystkim dobrem światowym od momentu powołania go na najwyższe stanowisko w Kościele rzymsko – katolickim. Postać bohaterskiej Polki określił jako dobro narodowe w kontekście wartości takich jak tolerancja i dialog: - Ratując życie tysiącom Żydów, Irena Sendlerowa broniła pryncypialnych wartości, stając się znaną na całym świecie Polką – „sprawiedliwą pośród narodów świata”.

Kończąc swoją wypowiedź, wicestarosta Dariusz Pilak zaapelował do młodych ludzi, by szanowali polską rację stanu. Pogratulował organizatorom i całemu środowisku szkolenu: - Z wielką uwagą, ale i przyjemnością słuchałem dzisiaj państwa wystąpień. Już wiem, że rosną nam godni partnerzy, którzy zastąpią kiedyś moje pokolenie. Za to dziękuję wszystkim tu obecnym.

Zamykając konferencję dyrektor Aleksandra Kuźniak podziękowała za współpracę prezes Fundacji „Pro terra” Joannie Ciechanowskiej – Barnuś. Dyplomy ukończenia odebrali też beneficjenci „Projektu edukacyjnego – „Zrównoważony rozwój; Uczniowie dla środowiska”, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Trzemeszna I Witkowa oraz Zespołu Szkół Gimnazjum i Licem z Trzemeszna.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki